Posted on 17/02/2017 / 1440
We offer personalised credit management based on customer data. We integrate with existing accounting software (SAP, Exact, Unit4 etc.) to track the invoices which are sent by the organisation.

Once an invoice has expired we start our invoice reminder proces. Before we start the proces we will analyse the debtor. We use publicly available information (like from the CBS) and customer specific information which is held by the organisation. Based on our analyse we choose a specific reminder proces for the debtor. For instance a young person from Amsterdam will receive messages in their “language” and will be contacted via mail, sms instead of via letter and fax.

We have multiple collecting schemes which are all flexible and can be adjusted. Additional schemes can be added easily. Within the reminder proces we analyse the behaviour of a debtor. For instance if we sent mails and if we see that they read the mails we will not sent a letter. Therefore we can work more efficient and are able to avoid unnecessary cost.

All our messages include an ideal link. That way an invoice can be paid instantly and on any device. We have also made it really easy for the debtor to contact the organisation if they disagree with the invoice or if they have a question. Additionally it is possible to pay an invoice in terms if allowed by the organisation. We will keep track of the terms and can sent pre notifications so the debtor will not forget any term.

The goal of our invoice reminder process is to get a payment as fast as possible without disturbing the customer relation. Therefore we do not sent ominous messages and make it really easy to communicate. If a customer still does not pay after our last message our systems sends the file directly to the bailiff or lawyer.

CATEGORY : FINTECH - FINANCE
GROEI FASE : EARLY GROWTH
WHAT IS YOUR TARGET MARKET? : NATIONAL
B2B or B2C : BOTH
FUNDED : 10-500K
OPEN FOR INVESTMENTS : NO
REVENUE MODEL : SUBSCRIPTION, PAY FOR SERVICE
SALES CHANNELS : OFFLINE, ONLINE, SAAS
ANNUAL TURNOVER : < 500K
LOCATION [CITY] : Leiden
FOUNDED : 2016
TEAM SIZE : 6

Start met efficiënt debiteurenbeheer

Vrendly is begin 2017 gelanceerd en heeft van de zogenoemde early adopters veel lof mogen ontvangen. Zo kreeg Geelkerken & Geelkerken Advocaten snel betaald door klanten die zij zelf al hadden opgegeven. Wil jij dat ook? Meld je gratis aan.

Verdere stijging aantal wanbetalers februari 2017

De Credit Managers Index (CMI) laat zien dat in februari 2017 de trend van een stijgend aantal wanbetalers zich doorzet. Tevens is het opvallend dat er een stuk minder kredieten zijn verstrekt. Hoe zit dit?

Opletten de komende tijd

Afgelopen maand zagen wij dat in januari het aantal wanbetalers al gestegen was. Toen dachten wij dat dit grotendeels te wijten was aan de start van het nieuwe jaar en de standaard afboekingen die dit met zich meebrengt. Het lijkt er nu echter op dat de negatieve trend zich voortzet en januari dus geen incident was.

Een goede indicator van hoe ondernemend Nederland ervoor staat is tevens het aantal faillissementen dat is uitgesproken de afgelopen maand. Het aantal faillissementen is slechts beperkt gestegen tot 391 en bevindt zich nog steeds ruim onder de aantallen (bijna 600) die we vorig jaar zagen.

Wat wel reden voor zorg is is dat in februari zowel de verstrekte kredieten als de totaal uitstaande krediet limieten flink zijn afgenomen. De afwijzingen zijn zelfs zo hoog dat deze gelijk is aan de “score” die wij in september 2013 ook zagen. Deze cijfers kunnen het resultaat zijn van aangescherpte acceptatie niveaus voor het nieuwe jaar.

Handig om te weten

Leuk al die cijfers, maar wat heb ik hier aan als ondernemer? De CMI wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt samengesteld. Dit zijn de mensen die zich bezighouden met het innen van facturen en vorderingen bij de grotere organisaties in Nederland. De CMI wordt gebruikt om economische trends te signaleren. Zo wordt er onder andere naar de volgende indicatoren gekeken; omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen. Ook speelt het aantal faillissementen een belangrijke graadmeter voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. En dit is handig om te weten voor jou. Is er sprake van een neerwaartse trend dan kun jij hier op inspelen en rekening mee houden. Zo hebben wij eerder al beschreven wat jij kunt doen om wanbetalers te voorkomen.

Last van slecht betalende klanten en wil jij minder tijd kwijt zijn aan deze klanten? Neem dan contact met ons op of probeer gratis 1 maand Vrendly. Wij spreken jouw slecht betalende klanten op een vriendelijke en correcte wijze aan. Jij hebt hier geen omkijken naar en wij laten het jou weten zodra een betaling binnen is. Meld je nu direct aan of neem contact met ons op via info@vrendly.nl.

AWARDS / ADDITIONS / FEATURES / NEED TO KNOWS / USP'S / UBR'S
BOOTCAMP ALUMNI
DELOITTE FAST 50 UK
DELOITTE FAST 500 EMEA
FAST GROWTH
PATENTED TECH EUROPE
PATENTED TECH US
PATENTED TECH WORLD
PROFITABLE
STARTUP FINALIST
TECH ALL STARS 2013
TECH ALL STARS 2014
TECH ALL STARS 2015
TECH ALL STARS 2016
TECH TOUR 50
THE EUROPAS NOMINEE
TOP INNOVATOR
UNICORN
UNIQUE TECHNOLOGY
Reviews
5
Total Score 2 REVIEWS
I LIKE THIS STARTUP!:
Leave a review
I LIKE THIS STARTUP!:

Leave a Reply

Related Listings